Materiały budowlane - hurtownia Budmat Zamość

IZOHAN IZOBUD WM

Zapytaj o cenę

  • nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego; odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0,8MPa); daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności; jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia); jest bezrozpuszczalnikowy, nadaje się na wszystkie podłoża mineralne; wysokoelastyczny, przykrywający rysy; można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych; zbrojony mikrowłoknami; może być stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych; odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN-206-1; jest bezpieczny w kontakcie ze styropianem

wykonanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, ściany powniczne, płyty fundamentowe); przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS); wykonanie warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); izolacja posadzek na gruncie; izolacja tarasów odwróconych wraz z IZOHAN EKO 2K

225829-471751-image1-1431338552-471751

BUDMAT poleca